YTRE

Norsk grafisk museum


I undervisningstilbudet «YTRE» har vi fokus på ytringsfrihet.

Besøket innledes med en omvisning i de nye utstillingene på Norsk grafisk museum og avsluttes med en samtale om ytringsfrihet.

Målet er å få elevene til å reflektere rundt ytringsfrihetens grenser i historiske, kulturelle, sosiale kontekster.

Undervisningstilbudet er under utvikling i samarbeid med flere skoler i regionen. Mer info kommer.