Ytre

Norsk grafisk museum

Ytringsfrihet handler i stor grad om grenser. Grenser i dette tilfellet forstås som noe flytende og kontekstuelt. Offentligheten er et rom der grensene for ytringsfriheten diskuteres, forhandles, opprettholdes og endres. Målet er å få elevene til å reflektere rundt ytringsfrihetens grenser i historiske, kulturelle, sosiale kontekster.

I undervisningstilbudet «YTRE» har vi fokus på ytringsfrihet, demokrati og identitet. Besøket innledes med en omvisning i de nye interaktive utstillingene på Norsk grafisk museum og avsluttes i plenum.

INNHOLD

"Mediedeltakelse og medborgerskap handler om å forstå rollen som aktiv og kritisk deltaker i mediene og å kunne diskutere muligheter og det etiske ansvaret rollen medfører. Gjennom å analysere og produsere medietekster skal elevene få kunnskap om demokrati, ytringsfrihet og hvordan identitet skapes og formes." (Kjerneelement samfunnsfag i Kunnskapsløftet)

YTRE ungdomstrinn

MEDIEBRUK: Hvor får man informasjon fra?

GRENSER: Lage regler for debatt. Teste ut reglene på noen kommentarer som skal modereres. Reflektere rundt konsekvensene av å moderere opp mot prinsippet om ytringsfrihet.

KILDEKRITIKK: Se forskjell på en falsk og ekte nyhet. Reflektere over hvorfor det er skadelig med falske nyheter i et demokratisk perspektiv.

YTRE videregående

MEDIEBRUK: Hvor får man informasjon fra?

GRENSER: Lage regler for debatt. Teste ut reglene på noen kommentarer som skal modereres. Reflektere rundt konsekvensene av å moderere opp mot prinsippet om ytringsfrihet.

KILDEKRITIKK: Se forskjell på en falsk og ekte nyhet. Reflektere over ulike grader av sann/falsk + hvorfor det er skadelig med falske nyheter i et demokratisk perspektiv