Undervisning

fra seinhøstes 2021

På grunn av bygging og samlokalisering av Norsk hermetikkmuseum og Norsk grafisk museum, har vi ikke tilbud om undervisning før seint høsten 2021.