Prenta & print

Norsk grafisk museum

I Trykkeriet skal de gamle trykkerimaskinene settes opp og driftes i en produksjonslinje. Målet er å overføre håndverkstradisjoner til barn og unge samt å se på nåtidens mer lettvinte produksjonsmåter. Elevene får kle seg ut i trykkeriets forklær og får "gå på jobb" i trykkeriet. Vi ser på ulike maskiner og utstyr som ble brukt i «gamle dager» for å produsere tekst.


Undervisningstilbudet er under utvikling

Varighet : 1 time

Målgruppe: Fra barnehager til universitet


Tilbudet gis fra februar 2022