Intro

Språktrening i Arbeiderboligen!

"Teppe er «rog», tapet er «shumac» Eleven fra Somalia forklarer oss ord for interiør på sitt språk, på somali. Lampe er » لامپ «og teppe er » پتو», sier eleven med persisk morsmål.

«Vi hadde det slik i Afghanistan. Nå står huset tomt, men det er noen som passer på det. Det var likt dette huset. Den veggen er helt lik.» Eleven peker på veggen i stuen fra 1960 -årene og kjenner igjen tapetet."

Hverdagslivet hos en stavangerfamilie danner utgangspunkt som språkopplæringen som skjer i Øvre Strandgate 90 når elever ved innføringsklasser besøker boligen.

Dette er et tilbud om språkopplæring i museumskontekst. Med hjelp av en fortelling om husets historie og et album inviterer vi elevene med inn i huset til en time i norsk språk. Undervisningen er lagt opp til gruppenes forhåndskunnskaper.

Ord som er knyttet til gjenstander i de ulike rommene forklares på norsk og sammenlignes med ord på elevenes eget morsmål.


Tilbudet skal ikke erstatte vanlig klasseundervisning, men fungere som et supplement ved å gi språkopplæring kontekst i en sosial situasjon. Elevene blir samtidig bedre kjent med byen og regionen. Målsetningene med prosjektet er å bidra til språkopplæring, integrering og inkludering.