IDDIS 2022

Ny konkurranse nå!

Det var proviant og middagshermetikk som var starten på det norsk hermetikkeventyret. Alle tenkelige, og noen ganger utenkelige matvarer ble lagt på boks. Hermetisk mat var enkelt å lagre, har lang holdbarhet og ble derfor populært i marinen, på seilskuter, ekspedisjoner og som nødproviant.


Velkommen til IDDSI2022, designkonkurransen for videregåendeskoleelever på MK,KDA og MP.
Norsk grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum inviterer på ny til iddisdesignkonkurransen IDDIS! Også i år består oppgaven i å designe en hermetikkboksetikett som skal festes på en tom fiskebolleboks. Klassene får utdelt en tom fiskebolleboks til hver, og elevene inviteres til å designe en etikett med reklame for middagshermetikk.
Hver klasse som deltar inviteres til å komme til IDDIS museum og få en omvisning i det nye sammenslåtte museet, deriblant det nye trykkeriverkstedet til Venneforeningen til Norsk grafisk museum.