ORD

Norsk grafisk museum


Hva må man kunne og hva trenger man for å skrive et ord?

Barna får være med på en omvisning på Norsk grafisk museum og vi ser på hvordan ord ble skrevet i gamle dager. Besøket avsluttes i verkstedet. Vi lager ord ved å skrive på en gammel skrivemaskin, skrive bokstaver med ulike skriveredskaper i bokstavhuset, og ved hjelp av typer i tre. Kan man skrive ord på andre måter også?

Varighet: 1 time

Målgruppe:

Barnehage: 4- 5 år

Småskole: 1.-2. klasse

Maks antall: 15, inkludert lærere

Oppmøte:

Øvre Strandgate 88