Arbeiderboligen/Thilohuset

Norsk hermetikkmuseum

Bli med inn i Arbeiderboligen /Thilohuset med interiør fra 1920 og 1960! Vi forteller om huset og de som bodde her i Gamle Stavanger. Besøket kan etter avtale baseres på aktiviteter, og elevene får være med å vaske klær, reie opp senger, riste filleryer, tørke støv og koste gårdsplassen. Alt til tonene av gamle stavanger-viser. Besøket er gratis.

Klikk her for Ressurshefte for vg 1helse og oppvekst. Dette heftet kan også brukes av andre klassetrinn som en intro til besøket.

Se også: En gammel og skurrete, men interessant film om Gamle Stavanger (youtube)

Brosjyre "Arbeiderboligen" hentes her og her.

Tilbudet gis fra august 2022