T for tegnspråkguiding!

Visste du at tegnspråk er et av Norges offisielle språk?

For noen år siden fikk hermetikkmuseet tegnspråkguiding, som det første museet i Norge, med god hjelp fra Statped (Statlig spesialpedagogisk tjeneste). Nå følger også grafisk museum etter, med tegnspråkvideoer spilt inn av Supervisuell i Sandefjord.

For å se tegnspråk-videoene i utstillingene, må du bruke din egen smarttelefon (eller nettbrett). Rundt omkring i utstillingene står det QR-koder på utvalgte steder. Scann QR-koden med telefonen din, og se videoene på tegn.tv

Du kan snik-kikke på videoene her!

Norsk grafisk museum tegn.tv/ngm

Norsk hermetikkmuseum tegn.tv/nhm


Illustrasjon: Erik Bolstad, snl.no