Håndlitografering av en iddis

Her på bloggen har det vært stille en stund, men nå er vi i gang igjen! Denne gangen dreier det seg om iddiser – hermetikketiketter produsert til hermetikkindustrien i Stavanger. De fargerike iddisene var viktig i markedsføringen av hermetikkproduktene, og det ble laget nærmere 40 000 ulike motiver – spesielt rettet mot ulike land og markeder.

Iddisene ble produsert ved hjelp av den litografiske teknikken. Litografene, dyktige fagfolk, designet og produserte etikettene. Kvaliteten var høy, både på det litografiske håndverket og på fargetrykket. I dag brukes litografiet stort sett til kunsttrykk.

Før fototeknikken ble tatt i bruk, startet litografene med å reprodusere fargeillustrasjoner som et rent håndarbeid. En iddis ble vanligvis trykket i fire farger. Hver fargeplate ble håndlitografert på en litografisk stein.

Prinsippskisse for fremstilling av en 3-fargers iddis for steintrykk:

Trinn1
Skisse for godkjenning av oppdragsgiver og som underlag for den videre trykkprosessen. 

Trinn 2
Utarbeidelse av nøyaktig konturtegning.

Trinn 3
Konturtegningen (med ikke-trykkende farge) overføres til 3 litografiske steiner – en stein for hver farge.

Trinn 4
Litografen bruker fet tusj/kritt og tegner inn hver trykkfarge på steinene. Ofte ble avtrykket overført til en gummiduk som igjen gav avtrykk på papiret (offset). Hvis man valgte å trykke direkte fra stein til papir måtte motivet tegnes speilvendt.

Trinn 5
Samtrykk av de tre fargene gav det endelige resultatet.

11_fem_trinn.jpg#asset:6327

Prinsippskisse for fremstilling av 3-fargeres iddis for steintrykk