Den første stavangeroljen

Den første stavangeroljen var importert matolje til hermetikkindustrien.


I disse dager forbereder vi utstillingene til nyåpningen av Norsk hermetikkmuseum. Samlingsforvaltere i Must gjør klar de små glassflaskene fra 1920- årene som skal stilles ut i monter i den gamle hermetikkfabrikken. Flaskene ble sendt som prøveflasker fra utenlandske produsenter til importører/agenter i Stavanger. Mellom 1841 og 1975 ble det importert 123 millioner liter olivenolje til Norge. Det er nok til å fylle 50 olympiske svømmebasseng.

Flaskene er tomme nå, men var tidligere fylt med prøver av matolje brukt i hermetikkindustrien. Foto: Ingrid L. TjemslandI forseggjorte tre-esker ble de små glassflaskene sendt som vareprøver til handelsagenter i Stavanger fra Italia, Spania, Frankrike, Hellas og Tunisia. Foto: Kate NewlandTransporteskene består av en liten solid treblokk, med to eller tre hull boret ut for to eller tre oljeflasker. Hullene har kork i bunnen som skal beskytte flaskene under transport. Eskene lukkes med en liten treplate festet på hjørnet med en stift. På motsatt hjørne er treplaten festet med en metallstripp. Utenpå en av tre-eskene står mottakernavnet Henriksen og frimerkene er italienske. Sverre Henriksen drev agentur fra kontoret på Skagen i Stavanger og importerte olivenolje fra en rekke land. Foto: Kate Newland


Olivenoljetønner på Skansekaien ved Tollboden i Stavanger. . På en av tønnene kan man lese "Malaga Spain." Foto: Stavanger byarkiv.

Eksempler importtall olivenolje til Norge i 1915. Tall oppgitt i kg.


Danmark 18 530

Nederlandene 6 290

Storbritannien 68 980

Frankrike 676 170

Portugal og Madeira 2 620

Spanien 4 902 850

Italien 100 950

Grækenland 530

Amerikas Forenede Stater 1 630

Andre land 190

Totalt: 5 778 740 kg.