Æ for bokstaven Æ!

Nå er vi kommet til de spesielle bokstavene som ikke finnes i det latinske alfabetet, nemlig æ, ø og å. Det er bare i Danmark og Norge det finnes et alfabet som bruker alle disse tre tegnene, og det kalles derfor det dansk-norske alfabetet.

Bokstaven æ har eksistert siden middelalderen, og er en såkalt ligatur av a og e. Ligatur betyr i typografien at to eller flere bokstaver henger sammen. På engelsk ble æ-en også ofte brukt før, og brukes fortsatt i ord som encyclopædia og Mediæval.

I tillegg til på dansk og norsk finnes bokstaven æ også på færøysk, islandsk og ossetisk! Ossetisk er et iransk språk som skrives med kyrilliske bokstaver, og er skole- og administrasjonsspråket i Nord-Ossetia og Sør-Ossetia.


Illustrasjon: Erik Bolstad, snl.no


Kilde: Æ - bokstav i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 3. november 2021 fra https://snl.no/%C3%86_-_boksta...