Å for åpning!


Åh, endelig har vi kommet til dagen vi kan ønske publikum velkommen til åpent museum på IDDIS!

Vi gleder oss til å vise frem nybygget og de nye utstillingene til Norsk grafisk museum, og ikke minst de fornyede utstillingene til Norsk hermetikkmuseum i den gamle hermetikkfabrikken.

Vi har prøvd å gjøre utstillingene tilgjengelige for så mange som mulig, med heis og ramper, med lydguider og tegnspråkguider, og gjennom utformingen av selve utstillingene. Forhåpentligvis har vi klart å få frem de to industrienes ulike historier, og samtidig fortelle hvordan de henger sammen – og hvorfor disse to museene hører sammen som hånd i hanske.

Litt om bokstaven å:

‘Å’ finnes på flere språk enn du kanskje tror: norsk, dansk, svensk, sørsamisk, lulesamisk, skoltesamisk, chamorro i Guam og Marianene, og istroromansk i Kroatia. Som så mye i boktrykkerkunsten, er også ‘å’ en tysk oppfinnelse, og var egentlig en a med en a over! A-en over utviklet seg til dagens runding.

Tidligere skrev man i Skandinavia aa for lyden å, men å-en kom til Sverige allerede i 1526. Store norske leksikon skriver: «Rettskrivingsmøtet i Stockholm i 1869 foreslo å innføre å i alle de skandinaviske språkene, og enkelte forfatter, som Ibsen og Bjørnson, fulgte oppfordringen. I Norge ble aa offisielt brukt til 1917, i Danmark til 1948».

Kilde: Simonsen, Hanne Gram: Å - bokstav i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 22. oktober 2021 fra https://snl.no/%C3%85_-_boksta...