Utstilling

Trykkeriet

Norsk grafisk museum

Kjenn lukten av trykksverte, og hør maskinenes rytmiske takt. Bli med inn i hjertet av Norsk grafisk museum – Trykkeriet.

I museets andre etasje vil du finne et bredt utvalg av gamle trykkpresser, bl.a. håndtrykkpressen fra ca. 1850 og hurtigpressene fra Johanniberg og Heidelberg. Etasjen vil innredes som et trykkeri skal, med håndsetteri, settemaskiner, trykkpresser, ombrekning og utskytning, korrektur og ikke minst bokbinderi. Opplev håndverkene i praksis, med verktøyene, maskinene, tradisjonene og prosessene.

Karl Johan Hope demonstrerer Linotype settemaskin for elever.

Maskinene vil holdes ved like og driftes av Venneforeningen til Norsk grafisk museum, og vil ved oppsatte tider være tilgjengelig for demonstrasjon.

Utstillingen har fått støtte fra Kulturdepartementet, Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune, Sparebankstiftelsen DNB, Sparebankstiftelsen SR-bank og Stiftelsen Fritt Ord (bevilgningen fra Fritt Ord brukes særlig til utstillinger og formidlingsopplegg om ytringsfrihet og demokrati).