Arrangement

Temamøte Iddisklubben

Iddiskalenderen 2023

01. nov. 2022 KL. 19:00 - 20:00

Gjennom mer enn 30 år har Iddisklubben laget Iddiskalenderen med tema fra hermetikkindustrien. Kalenderen for 2022 presenteres på temamøtet.

Iddisklubben ”Norway Brand” ble etablert i 1987. Klubbens hovedmålsetting er å innhente og ta vare på informasjon og kunnskap om hermetikkindustrien, iddisane og kulturen rundt disse. Deltagelse på temamøtene er gratis og åpent for alle interesserte.