Arrangement

Temamøte Iddisklubben

Sardinfabriken Avance

04. okt. 2022 KL. 19:00 - 20:00

Velkommen til foredrag om Sardinfabriken Avance A/S ved Erik Hennum-Bergsagel.


Iddisklubben ”Norway Brand” ble etablert i 1987. Klubbens hovedmålsetting er å innhente og ta vare på informasjon og kunnskap om hermetikkindustrien, iddisane og kulturen rundt disse. Deltagelse på temamøtene er gratis og åpent for alle interesserte.