Arrangement

Temamøte Iddisklubben

07. mar. 2023 KL. 19:00 - 21:00

Produksjon av hermetikknøkler var lenge en omfattende industri. Maskiner ble konstruert og bygget, og mer enn 40 fabrikker har produsert hermetikknøkler. I 2023 er det 30 år siden den siste hermetikknøkkelen ble produsert.