Arrangement

Røykesøndag makrell!

02. okt. 2022 KL. 11:00 - 16:00

Velkommen til ny røykesøndag i den gamle hermetikkfabrikken på Norsk hermetikkmuseum. Vår røyker Erik Hennum Bergsagel byr på smaken nyrøykt makrell rett fra ovnen.


Visste du at det latinske navnet for makrell er Scomber scombrus og sesongen er mellom april og november?

Makrell er en vandrefisk som går i stim nær overflaten. Den er en glimrende svømmer, mangler svømmeblære og kan foreta lynsnare opp og nedstigninger i vannet. Når den beiter svømmer den i stor fart med åpen munn. Ved hjelp av gjellegitter siler den ut vannet. På den måten får den i seg næring som plankton og fiskeegg. I april - mai gyter den i sentrale deler av Nordsjøen. En del kommer også inn mot Norskekysten for å finne næring og gyte. Makrellen lever av småsild, brisling og blir etter gyting til det som populært kalles høstmakrell. I august - september trekker den bort fra kysten. Makrellyngel vokser raskt, allerede om høsten kan vi fiske " pir" , - ung makrell. Om våren har makrellen lavt fettinnhold, mens høstmakrellen kan inneholde om lag 30 % fett, og dermed store mengder Omega 3- fettsyrer. Den er i tillegg en svært god kilde for vitaminene B 12 og D.


Aktiviteter for familien:
Makrell og merakkels i verkstedet Petit

I andre etasje kan familien lage seg en noe utradisjonell makrellboks pyntet med makrell og bling.

For et merakkels! I verkstedet Petit kan du søndag 2. oktober pynte en hermetikkboks med makrell og stilig bling
Det blir sjeining og bytting av Iddisar med Iddisklubben Norway Brand


.