Arrangement

Røykesøndag

05. feb. 2023 KL. 11:00 - 16:00

Smak nyrøykt brisling rett fra ovnene i den gamle hermetikkfabrikken. Aktiviteter for barn i verkstedet og sjeining og bytting av Iddisar med Iddisklubben.