Utstilling

Hermetikkbyen

som forsvinner

01. sep. 2016 - 19. aug. 2019

Arven etter hermetikkindustrien i Stavanger er i ferd med å forsvinne. Derfor har Stavanger kommune startet arbeidet med å lage en egen verneplan for byens tidligere hermetikkfabrikker. Iddisklubben Norway Brand og Norsk hermetikkmuseum har i den forbindelse bestemt seg for å lage den digitale utstillingen «Hermetikkbyen som forsvinner». Utstillingen vil bestå av en fast del med informasjon om verneplanen og om Stavangers hermetikkbygg, i tillegg til at vi utarbeider et kart hvor Stavangers hermetikkfabrikker er markert, enten som revet, ombygget eller bevart.

VERNEPLAN Arbeidet med planen startet med at Rogaland fylkeskommune hadde innsigelser mot reguleringsplanen for Solandskvartalet. Denne innsigelsen ble støttet av Riksantikvaren. Reguleringsplanen innebar rivning av Viking Sardine Factory, noe som ville ødelegge det unike fabrikkmiljøet i Nedre Banegate. Stavanger kommune hadde godkjent rivning av den historisk viktige bygningen.

I sitt arbeid med verneplan for hermetikkindustrien har byantikvaren i Stavanger kartlagt hermetikkbygningene i Stavanger, resultatet er:

  • 52 hermetikkbygg er revet.
  • 5 hermetikkbygg er vesentlig endret.
  • 16 bygninger som ikke ble bygget som hermetikkfabrikker,
  • men som har huset fabrikker står igjen.
  • 23 formålsbygde hermetikkfabrikker står igjen.

DIGITAL UTSTILLING Med den digitale utstillingen "Hermetikkbyen som forsvinner" ønsker vi å trekke frem noen av de gamle hermetikkbygningene, og vise frem deres stolte historie. Gjennom dette håper vi å bidra med kunnskap om denne del av vår nære historie, og ikke minst skape et engasjement omkring bevaring og formidling av disse viktige kulturminnene. Fra høsten 2016 vil denne siden oppdateres månedlig med presentasjoner av ulike fabrikker, med sentrale fakta, foto og selvsagt iddiser. Følg med!