Arrangement

Temamøte Iddisklubben

Norges første hermetikkfabrikker

06. sep. 2022 KL. 19:00 - 20:00

Nils- Trygve Valand forteller om Norges to første hermetikkfabrikker Chr. Aug. Thorne i Drammen og Norwegian Preserving i Mandal.

Iddisklubben ”Norway Brand” ble etablert i 1987. Klubbens hovedmålsetting er å innhente og ta vare på informasjon og kunnskap om hermetikkindustrien, iddisane og kulturen rundt disse. Deltagelse på temamøtene er gratis og åpent for alle interesserte.