Utstilling

Fellesløsningene

Hermetikkindustrien jobbet sammen med å løse felles utfordringer. Det første vellykkede samarbeidet var De Norske Hermetikkfabrikanters Landsforening. Industrien gikk senere sammen om å etablere felles reklamekontor, laboratorium og en egen fagskole. Etter hvert gikk flere fabrikker sammen om å drifte fryseskip.

Utstillingen har fått støtte fra Bergesenstiftelsen, Christian Bjelland og King Oscar.