Utstilling

Det skrevne ord

Norsk grafisk museum

Historien vi ønsker å formidle strekker seg så langt tilbake som vi har skriftspråk i verden. Vi vil vise skriftkulturens utvikling og betydning for samfunnet helt frem til vår egen samtid, med nettbrett og andre mobile plattformer for det skrevne ord.

Gjennom interaktive utstillinger vil vi invitere publikum til å uttrykke seg, til å sette igjen sitt spor. Vi vil vise bredden av historiens og verdens skrifttegn, ulike metoder og ikke minst materialer til å formidle et budskap på.

Utstillingen har fått støtte fra Kulturdepartementet, Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune, Sparebankstiftelsen DNB, Sparebankstiftelsen SR-bank og Stiftelsen Fritt Ord (bevilgningen fra Fritt Ord brukes særlig til utstillinger og formidlingsopplegg om ytringsfrihet og demokrati).