Utstilling

Arbeiderboligen

Øvre Strandgate 90

Museum Stavanger eier syv historiske bygninger, og Arbeiderboligen i Øvre Strandgate 90 er en av disse.

Det var smedmester Peder Pedersen Thilo som bygget huset i 1836. Han hadde kjøpt tomten av sin svigerfar for 40 spesidaler. Familien bestod av smeder og bodde i huset helt opp til 1900 – årene og de er representanter for Stavangers middelklasse på denne tiden. Den siste som bodde der var enken Anna Thilo. Derfor har også huset både blitt kalt «Thilohuset» og «Enkesetet». Øvre Strandgate 90 ble offisielt overdratt til Stavanger museum av Stavanger kommune i 1997 og åpnet for publikum i 2001 etter en omfattende restaurering der målet var å tilbakeføre eksteriøret i henhold til «antikvarisk verdi». Stavanger museum tok da et valg om å formidle huset med utgangspunkt i to viktige tidsperioder i hermetikkhistorien; 1920- årene og 1960- årene, og bygningen fikk navnet «Arbeiderboligen» i tråd med dette valget. I nabolaget er Øvre Strandgate 90 mest omtalt som Thilohuset.

(Historien om familien Thilo er fortalt av Bente Gro Olsen i «Ætt og Heim», Lokalhistorisk årbok for Rogaland, 2007)