VI TAR FORTSATT IMOT SKOLER OG BARNEHAGER

Gjeldende smitteverntiltak fra 15. januar

Fra 15. januar er det nye nasjonale smittevernstiltak. Vi ber alle besøkende følge med på helsemyndighetenes råd og anbefalinger. Vår prioritert er fortsatt å opprettholde normal drift og holde åpent for publikum i trygge rammer. Det betyr at vi må drive smittevernsfaglig forsvarlig som innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting. Vi tar imot skoleklasser, men undervisningstilbudene i Museum Stavanger (MUST) begrenses på denne måten:

  • Museum Stavanger holder åpent for publikum og tar imot skoleklasser som kommer på omvisninger.
  • Barneskoler og ungdomsskoler tilbys undervisningstilbud i kohortstørrelser med avstand til våre pedagoger/omvisere.
  • Videregående og voksenopplæring tilbys undervisningstilbud, men må holde 1meter avstand til hverandre i besøkendegruppe, i tillegg til avstand til MUST-ansatt
  • Vi tilbyr omvisninger til barnehager som er på grønt nivå. Barnehager på gult nivå er velkommen til å besøke våre utstillinger på egenhånd i kohortstørrelse.
  • Ansatte i MUST bruker munnbind, og holder minst 1m avstand til de besøkende.
  • Maks gruppestørrelse 30stk