Tegnspråktolking

Visste du at vi tilbyr tegnspråktolking i utstillingene våre?

Supervisuell i Sandefjord har lagd tegnspråktolking i Norsk grafisk museum, og Statped (Statlig spesialpedagogisk tjeneste) har laget i Norsk hermetikkmuseum.

For å se tegnspråk-videoene i utstillingene, må du bruke din egen smarttelefon (eller nettbrett). Rundt omkring i utstillingene står det QR-koder på utvalgte steder. Scann QR-koden med telefonen din, og se videoene på tegn.tv

Du kan også ta en titt på videoene her:

Norsk grafisk museum tegn.tv/ngm

Norsk hermetikkmuseum tegn.tv/nhm