Smittevern

Fra og med 15. januar

Fra 15. januar er det nye nasjonale smittevernstiltak. Vi ber alle besøkende følge med på helsemyndighetenes råd og anbefalinger. Vår prioritert er fortsatt å opprettholde normal drift og holde åpent for publikum i trygge rammer. Det betyr at vi må drive smittevernsfaglig forsvarlig som innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.

Hos oss gjelder følgende smitteverntiltak:

 • Publikum og ansatte skal holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.
 • Bruk munnbind i utstillingslokaler, kafé og butikk, når det ikke er mulig å holde 1 meter. Munnbindpåbud gjelder ikke når man inntar mat og drikke. Vi deler ut gratis medisinsk munnbind i resepsjonen.
 • Bruk håndsprit ved ankomst til museet og hold deg hjemme ved tegn på sykdom.
Arrangementer
 • Arrangement og omvisning gjennomføres i tråd med gjeldende regler. Maksimalt 30 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 200 personer ved bruk av slike sitteplasser.
 • Påbudt med munnbind for publikum ved innendørs arrangementer.
 • Det opprettes smittesporingsliste for arrangement og omvisning.

For IDDIS Café & Brasserie

 • Skjenkestopp fra klokken 23.00, og man må senest klokken 23.30 slutte å drikke alkohol på skjenkestedet.
 • Skjenking skal skje ved bordene.
 • Serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Krav om munnbind der det ikke er mulig å holde meteren, unntatt mens man sitter ved bordet.
 • Plikt til å registrere gjester som samtykker til det.

Velkommen til et trygt og trivelig besøk hos oss!