Opplev Norsk hermetikkmuseums gamle utstillinger

på tegnspråk.

Norsk hermetikkmuseum og Statped utviklet i 2016 en tegnspråktolket versjon av omvisningen på Norsk hermetikkmuseum. Se alle filene nedfor:

OM PROSJEKTET
Målsettingen med prosjektet «Tegnspråktolking på Norsk hermetikkmuseum» er å bidra til inkludering og deltakelse for alle med hørselstap.

«Tegnspråkopplæring for foreldre i Rogaland» benyttet i 2015 Norsk Hermetikkmuseum til å praktisere tegnspråk og lære om Stavangers historie. Etter besøkene på Norsk hermetikkmuseum hadde Statped og NHM flere samtaler om tegnspråklige oversettelser av den skrevne informasjonen på museet. Statped mente at NHM burde ha tilgjengelig informasjon på tegnspråk. Helt i tråd med den nye samarbeidsavtalen mellom Statped og Språkrådet, mente Statped at dette ville synliggjøre tegnspråk i det offentlige rom.