Ny bok av John G. Johnsen

"Iddisane"

I boken Iddisane: Ei bok om industrien og kulturen som skapte og tok vare på mangfaldet av iddisar forteller forfatter og historiker John Gunnar Johnsen om industrien som skapte et mangfold av iddisar, og om kulturen som tok vare på dette mangfoldet. I hermetikkbyen Stavanger vokste det frem en stor grafisk industri knyttet til produksjon av etiketter til ulike typer hermetikkbokser. Ordet etikett ble på lokal dialekt til «iddikett», som siden ble forenklet til iddis. I boken Iddisane løfter Johnsen frem det enorme utvalget av iddiser som ble produsert fra slutten av 1800-tallet og frem til 1970-tallet. Boken tar leseren med på en reise gjennom kunsthistorie, design, moter, markedsføring og ikke minst en rekke viktige historiske hendelser. Johnsen viser også at det ikke bare var i Stavanger at iddiser ble produsert og tatt vare på, dette ved å gi en oversikt over norske produsenter av fiskehermetikk før andre verdenskrig.

Sparebankstiftelsen SR-Bank har finansiert utgivelsen av boken.