Nyåpning og nye utstillinger

I 2021 åpner Norsk hermetikkmuseum sine nye utstillinger på IDDIS sammen med Norsk grafisk museum.

Norsk hermetikkmuseum har siden åpningen i 1982 formidlet kunnskap om den viktige norske hermetikkindustrien til besøkende fra inn og utland, og 2021 åpner Norsk hermetikkmuseum i ny drakt sammen med Norsk grafisk museum.

Utstillingene om hermetikkindustrien vil få nye maskiner, spennende teknologi og nye personer og fortellinger. Denne oppgraderingen hadde ikke vært mulig uten god hjelp fra støttespillerne Bergesenstiftelsen, Christian Bjelland og King Oscar.