Nyåpning og nye utstillinger

Norsk hermetikkmuseum sine nye utstillinger har åpnet på IDDIS sammen med Norsk grafisk museum.

Norsk hermetikkmuseum har siden åpningen i 1982 formidlet kunnskap om den viktige norske hermetikkindustrien til besøkende fra inn og utland, og nå har Norsk hermetikkmuseum åpnet i ny drakt samlokalisert Norsk grafisk museum.

Utstillingene om hermetikkindustrien vil få nye maskiner, spennende teknologi og nye personer og fortellinger. Denne oppgraderingen hadde ikke vært mulig uten god hjelp fra støttespillerne Bergesenstiftelsen, Christian Bjelland og King Oscar.