Gratis inngang

for barn og unge

Visste du at på IDDIS Norsk grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum kommer alltid barn og unge fra 0-18 år gratis inn? Barn under 13 år må ha følge av noen over 16 år.

Dette gjelder også studenter med studentbevis.

Velkommen!

Foto: Elisabeth Tønnesen