Dyktige fagfolk

byggingen av nytt Norsk grafisk museum

20. november 2021 åpnet vi IDDIS med et nytt Norsk grafisk museum og et rehabilitert Norsk hermetikkmuseum. I forbindelse med nytt Norsk grafisk museum arrangerte vi i 2015 en arkitektkonkurranse mellom tre arkitektkontor, og arkitektfirmaet Eder Biesel Arkitekter vant konkurransen med prosjektet Møte i Gamle Stavanger. Arkitektene la stor vekt på å skape en ny og spennende møteplass i Gamle Stavanger, og det er det ingen tvil om at de har fått til. Dette hadde ikke vært mulig uten dyktige fagfolk:

- Grunn- og utomhusarbeider Stangeland Maskin A/S
- Tømmerarbeider Byggmester Sagen A/S
- Elektro Rogaland Elektro A/S
- Betong og råbygg Hako Total A/S
- Taktekking Sandnes Tak A/S
- Glassfasade Profilteam A/S
- Murerarbeider Chem-Con A/S
- Lås og beslag Låsesenteret A/S
- Brann- og lydtetting Firesafe A/S
- Rør- og sprinkler Finn Midbøe A/S
- Luftbehandling URD Klima A/S
- Heiser TKS Heis
- Fast inventar : Austvoll Tre og design
- Innvendig overflatearbeider Interiørfaghuset T.Lund A/S
- Innvendig mur/flis – Murmester Heskje A/S
- Blikkenslagerarbeid – Habi A/S
- Overflatebehandling vegger Hermetikkmuseet Garpestad & Gausland
- Gulvsliping
- Norrøna Storkjøkken A/S
- Arkitekt Eder Biesel Arkitekter
- Prosjektleder Bitten Bakke, MUST
- Prosjekterings- og byggeledelse, Sweco Norge A/S
- Rådgiver bygg Rambøll A/S
- Rådgiver VVS Errive A/S
- Rådgiver elektro Norconsult A/S

Prosjektleder ved MUST, Bitten Bakke og byggeleder fra Sweco Norge, Eli Haferkamp takker for et fint samarbeid:

"Sammen har vi bygget et museumsbygg til glede for alle, nå og i mange generasjoner langt fram i tid. Vi var som en stor familie og jobbet det beste vi kunne hver dag. Takk til alle dyktige og løsningsorienterte fagfolk som bidrog til at vi fikk til dette kompliserte bygget, på en vanskelig tomt i en utfordrende pandemi-tid." Bitten Bakke og Eli Haferkamp.

Folkets favoritt og arkitektomtale
I 2021 ble IDDIS Norsk grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum nominert til Stavanger kommunes byggeskikkpris sammen med Tou og Vålandstun. I den anledning ble IDDIS kåret til folkets favoritt. IDDIS fikk også strålende kritikk av arkitekt Rolf Skjelstad i Stavanger Aftenblad. Han mente at det samlokaliserte museet hadde skapt et nytt byrom som representerte både historiefortelling, bypolitikk og klimapolitikk.

Nedenfor har vi samlet noen bilder fra byggeprosessen:


Forskalings- og støpearbeidene er i gang. Hako Total hadde Varhaug Bygg & Montasje som underleverandør på stålkonstruksjonene.
Stangeland Maskin A/S hadde ansvar for grunn- og utomhusarbeidene.


Her ser du Hako Total, som er i full gang med forskaling og støping.
Byggeleder fra Sweco Norge Eli Haferkamp og prosjektleder ved MUST Museum Stavanger Bitten Bakke.
Vinduene til bokstavfasaden, levert av Profilteam A/S, ble heist på plass sommeren 2020.
Profilteam A/S monterte bokstavfasaden.
URD Klima Sandnes har sørget for godt inneklima for ansatte, gjester og gjenstander.
TKS heis monterte heisen.
Rogaland Elektro As hadde ansvar for alt elektroarbeidet, her legges trekkerør i taket.
Byggmester Sagen sto for tømmerarbeidet i bygget, kledning av innvendige vegger og tak, satt inn vinduer i administrasjonsetasjen, og laget rommene i bygningen.
Hako Total’s underleverandør, Stavanger Industribelegg AS, slipte betonggulvet.
Interiørfaghuset T. Lund hadde ansvar for maling/parkett og gulvbelegg.
Sandnes Tak AS hadde ansvar for tekking og sedumtak.
Stangeland Maskin arbeidet med hagen og inngangen.
Stangeland Maskin arbeidet med hagen og inngangen.
Chem-Con monterte teglstein på fasaden, de hadde også ansvar for pussing av fasader og forblendingsmurer.
HABI la beslag rundt omkring på tomten og leverte stålplatetaket.
Gard Eirik Ege fra Hako Total AS og Maria Baugstø fra Finn Midbøe var lærlinger da de startet å jobbe med museet. De er nå ferdige med fagprøven!
Chem-Con sto på, både sommer og vinter.
April 2021. Foto: Cathrine Ommundsen/MUST
September 2021. Foto: Cathrine Ommundsen/MUST
Fra hagen til Norsk hermetikkmuseum september 2014. Foto: Ingrid Tjemsland/MUST
IDDIS Norsk grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum juni 2021. Foto: Sander Eriksen/Vinterfilm/MUST
Hagen til Norsk hermetikkmuseum september 2014. Foto: Ingrid Tjemsland/MUST
IDDIS Norsk grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum juni 2021. Foto: Sander Eriksen/Vinterfilm/MUST
Dyktige fagfolk! Her er gjengen på en føråpning av museet i november 2021. Foto: Cathrine Ommundsen/MUST